Obxectivos

  • Contribuír á consolidación da Enterprise Europe Network como rede profesional de apoio ás empresas colaborando coa Comisión Europea e promovendo sinerxías entre os socios.
  • Mellorar a posición das empresas do noroeste de España no mercado interior europeo.
  • Incrementar a competitividade das empresas do noroeste de España a través do fomento da innovación e a cooperación tecnolóxica.
  • Aumentar o número de socios do noroeste español nas propostas de programas europeos e en particular no VII Programa Marco.

objetivos